Logotip Založbe Aristej
Sokratov pojmovnik

Boris Vezjak:

SOKRATOV POJMOVNIK ZA MLADE

(zbirka Pojmovniki, 7. knjiga, 2011)

Ilustracije: Izar Lunaček

Grafična oblika: kitch

Urednica: Emica Antončič

ISBN 978-961-220-079-4

Format 16,5 x 24 cm, barvni tisk, ilustracije, fotografije, integralna (poltrda) vezava, 134 str.

ZNAK KAKOVOSTI

Poglej v knjigo:

Kazalo Tipična stran

V zgodovini evropske kulture bi težko našli nekoga, ki bi se tako nepozabno vtisnil v spomin zaradi svoje predanosti filozofiji in svojim načelom, kot se je bosonogi filozof Sokrat (469–399 pr. n. št.). Ker ni ničesar zapisal, je približevanje njegovi misli težavno. Boris Vezjak Sokratov lik in misel uspešno rekonstruira predvsem s pomočjo Platonovih dialogov in tako dokazuje, kako je Sokrat tudi še danes živ vzor za vse, ki se ne bojijo bolečine mišljenja, ter večen izziv za vzgojo, izobraževanje, politiko in javno življenje.

Boris Vezjak je profesor antične filozofije na Filozofski fakulteti v Mariboru in kritični intelektualec.