Logotip Založbe Aristej
Naslovnica Slovenska zborna izreka

Cvetka Šeruga Prek in Emica Antončič:

SLOVENSKA ZBORNA IZREKA

Priročnik z vajami za javne govorce. Knjiga in zvočna zgoščenka.

2. ponatis 2. izdaje, 2014

ISBN: 978-961-220-046-6

Format: 16 x 23,5 cm, dvobarvni tisk, brošura z vloženo zgoščenko, 156 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Tipična stran

Prvi sodobni slovenski pravorečni priročnik, namenjen javnim govorcem – učiteljem vseh stopenj, radijskim in televizijskim novinarjem in napovedovalcem, gledališkim igralcem, politikom, duhovnikom in vsem ostalim, ki govorno nastopajo v javnosti in naj bi ob tem uporabljali najvišjo zvrst govorjene slovenščine, t. i. zborno (knjižno) izreko. Priročnik zapletena in po različnih poglavjih znanstvene slovnice in pravopisa razpršena pravila približa uporabnikom v preprostejši in kar se da nazorni obliki.

Pregledom pravil, miselnim vzorcem in shemam, opozorilom na najpogostejše težave in napake ter razlike med starim in novim pravopisom so v obliki vaj za utrjevanje dodani številni praktični primeri iz sodobnega govora, ki so v pretežni meri posneti tudi na priloženi zgoščenki. Govorca na zgoščenki sta radijska napovedovalca Ajda Kalan in Ivan Lotrič. Osnovno vodilo priročnika je zborno izreko približati čim širšemu krogu uporabnikov.

O avtoricah: Cvetka Šeruga Prek je lektorica in vodja mentorjev za govor na Radiu Slovenija, Emica Antončič pa založnica in nekdanja lektorica v Drami SNG Maribor.