Logotip Založbe Aristej
Filmski pojmovnik za mlade

Blaž Lukan:

IŠČemo gledaliŠČe

(delovni zvezek za izbirni predmet gledališki klub za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole)
(1. izdaja je bila natisnjena leta 2000)

Ilustracije in oprema: Edo Podreka

Urednica in lektorica: Emica Antončič

Recenzenta: Tone Peršak, Branka Bezeljak Glazer

Format: 20,5 x 29 cm, barvni tisk, broširano, 80 str.

ISBN 978-961-220-026-2

Poglej v knjigo:

Kazalo Zadnja stran ovitka

Blaž Lukan v delovnem zvezku Iščemo gledališče izvedbo predmeta gledališki klub spreminja v pustolovščino za učence, skozi katero skupaj iščejo odgovore na vprašanja o tem, kaj je in kakšno je gledališče. »Delovni zvezek je kot izdelek zares vzoren ... « (Tone Partljič v Večeru)