Logotip Založbe Aristej
UJETNIKI SVOBODE

Gašper Troha:

UJETNIKI SVOBODE

Slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990

(zbirka Dialogi, XV. letnik, 2015)

Soizdajateljica: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

ISBN: 978-961-220-107-4

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 228 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo

Odnosi med oblastmi oz. financerji, avtorji (dramatiki in gledališčniki) in publiko so bili v obdobju od konca II. svetovne vojne do osamosvojitve izredno kompleksni. Na začetku se je poskušalo gledališče in dramatiko instrumentalizirati kot orodje za gradnjo socialističnega utopičnega družbenega projekta, a je dramatika vedno bolj iskala razpoke v tej utopiji in postajala družbeno kritična. Kulturniška opozicija je preiskušala in premikala meje dovoljenega, hkrati pa je z oblastjo sklenila zavezništvo proti novemu skupnemu sovražniku – centralističnim težnjam iz Beograda.

Avtor: Gašper Troha je doktor  literarnih ved in akademski glasbenik - klarinetist. Ukvarja se s sociologijo literature, še posebej z vprašanji sodobne slovenske in svetovne dramatike in gledališča.