Logotip Založbe Aristej
Stigma

Erving Goffman:

STIGMA

Zapiski o upravljanju poškodovane identitete

(zbirka Dialogi, IX. letnik)

Prevod: Jana Unuk

Urednica: Mirjana Ule

ISBN: 978-961-220-067-1

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 128 str.

Erving Goffman (1922–1983), eden največjih ameriških sociologov 20. stoletja, je v knjigi Stigma (izvirnik je izšel l. 1963) inovativno konceptualiziral družbeno stigmo – izraz si je sposodil pri Starih Grkih, kjer stigma označuje nenavadna ali slaba telesna obeležja, in ga vnesel v splošno zakladnico globalnega družbenega znanja. Po njegovi zaslugi danes stigmatizacijo razumemo kot družbeno marginalizacijo.

Goffman v slikovitih študijah in avtobiografijah analizira primere družbeno nesprejemljivih in domnevno nenormalnih ljudi, kot so psihični bolniki, narkomani, prostitutke, alkoholiki, homoseksualci in številne druge marginalne družbene skupine. Zato je njegova knjiga mestoma podobna pripovedi, zgodbi in nudi bralcu čisti bralni užitek, vživljanje v situacije in identificiranje z osebami, ki jih predstavlja.

Še danes je Goffmanovo delo eno izmed ključnih pri preučevanju dinamike odklonskosti, procesih tvorjenja subkulturnih kontekstov, hkrati pa tudi v preučevanju številnih družbenih stereotipizacij in različnih oblik družbenih nestrpnosti.