Logotip Založbe Aristej
Konteksti odločanja

Valentina Hlebec (ur.):

STAREJŠI LJUDJE V DRUŽBI SPREMEMB

(zbirka Dialogi, X. letnik, 2009)

ISBN: 978-961-220-069-5

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 280 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Uvodno poglavje Povzetki O avtoricah

Knjiga prinaša izčrpen in sistematičen pregled raziskovalnih izsledkov o življenju starih ljudi v zadnjih dvajsetih letih. Takega pregleda ne ponuja nobena od redkih monografij, ki so bile o starih ljudeh napisane v zadnjih letih. Starejši ljudje v družbi sprememb je zbornik, ki ga je napisalo 18 avtoric in pojasnjuje, katere od sprememb, ki so se sicer dogajale v slovenski družbi in v Evropi, se dotikajo življenja starih ljudi in kako so vplivale na življenje starih ljudi in njihovih bližnjih. Lahko rečemo, da na osnovi vsebine prispevkov iz zbornika, vemo, zakaj in kako se je spremenilo življenje starih ljudi.

Knjiga je rezultat večletnega raziskovalnega projekta in temelji na izvirnem empiričnem raziskovalnem delu avtoric, ki se že več let ukvarjajo s tovrstnim raziskovanjem. Sestavlja jo trinajst prispevkov, ki obravnavajo demografske spremembe, spremembe sistema blaginje in ekonomskega položaja starih ljudi, razvoj institucionalnega varstva in pomoči starim ljudem v domačem okolju, opis družinske oskrbe starih ljudi ter poglede na medgeneracijsko solidarnost.