Logotip Založbe Aristej
SPOLNO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI

Ivan Bernik, Irena Klavs:

SPOLNO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI

(zbirka Dialogi, XII. letnik,2011)

ISBN: 978-961-220-080-0

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 192 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Uvod

Knjiga med drugim odgovarja na vprašanja, v kakšnih partnerskih zvezah poteka spolno življenje in kako se te spreminjajo, koliko so prebivalci Slovenije v povprečju stari ob prvem spolnem odnosu, kakšen je repertoar spolnih praks, kako pogosti so spolni odnosi, kako se ljudje odzivajo na nova zdravstvena tveganja in koliko je spolnega nasilja. Avtorja prikazujeta pluralnost spolnih kultur, morale in stališč o spolnosti, tudi o nezvestobi in homoseksualnosti, ter rezultate primerjata s prevladujočimi vzorci spolnega vedenja v zahodnoevropskih državah in ZDA.

Avtorja: Zdravnica epidemiologinja dr. Irena Klavs je na Inštitutu za varovanje zdravja RS vodila prvo raziskavo spolnega vedenja v verjetnostnem vzorcu splošnega prebivalstva Slovenije, sociolog dr. Ivan Bernik s Fakultete za družbene vede pa je izsledke raziskave postavil v družbeni kontekst in jih interpretiral.