Logotip Založbe Aristej
UJETNIKI SVOBODE

Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes:

SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV?

(zbirka Dialogi, XV. letnik, 2015)

Soizdajatelj: Slavistično društvo Maribor

ISBN: 978-961-220-105-0

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 152 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo

Zdi se, da je Slovenijo v letih po osamosvojitvi prenehal prežemati občutek o ogroženosti slovenskega jezika, kar je privedlo do povečane rabe neknjižnih zvrsti jezika ne glede na okoliščine njihove rabe, tudi kadar dejansko niso upravičene, z močnim poudarkom na goli sporazumevalni funkciji jezika.

Novejše jezikovne raziskave izpostavljajo, da neknjižna govorica nima več negativne konotacije, ampak dobiva pozitivno kot prvi oz. materni jezik, v katerega je vsak govorec rojen; knjižnega jezika se v šolskem sistemu običajno šele priučimo. V ta trend preučevanja se uvršča tudi delo avtoric te knjige, ki proučujeta rabo socialnih zvrsti slovenskega jezika v šolskem prostoru severovzhodne Slovenije.

Avtorici: Simona Pulko je docentka za didaktiko slovenskega jezika in književnosti na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Mariboru. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Mariboru.