Logotip Založbe Aristej
UJETNIKI SVOBODE

Iztok Šori:

SAMSKOST

Med ideologijo družine in ideologijo izbire

(zbirka Dialogi, XV. letnik, 2015)

ISBN: 978-961-220-104-3

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 180 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Uvod

Pogosto omenjanje samskosti v javnem diskurzu in hkratna prevlada klišejev o njej kar kličejo po sociološkem opazovanju realnih življenjskih potekov in položajev samskih. To je tudi namen te knjige, ki je prva znanstvena monografija o samskosti v Sloveniji sploh. Iztok Šori v središče svoje raziskave postavlja samske in ne družine, kar je glede na dosedanjo raziskovalno prakso tudi sociološki eksperiment.

V knjigi analizira, kako so se skozi moderno zgodovino spreminjali ekonomski, družbeni, kulturni in individualni konteksti samskosti, kako se je spreminjal položaj samskih in kako samski živijo in razmišljajo danes. Pri tem odpira tudi vprašanje, kdaj lahko samskost opredelimo kot življenjski stil oz. kaj je značilno za samskost in samske po izbiri.

Avtor: Iztok Šori je doktor sociologije. Raziskuje predvsem enakost spolov, politično reprezentacijo in emancipacijo, rasizem, sovražni govor in življenjske stile.