Logotip Založbe Aristej
NASILJE NAD ŽENSKAMI V SLOVENIJI

Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj:

NASILJE NAD ŽENSKAMI V SLOVENIJI

(zbirka Dialogi, XIV. letnik, 2013)

ISBN: 978-961-220-089-3

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 224 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo

Avtorice: Ženske v Sloveniji ostajajo v nasilnih odnosih zelo dolgo, odhod iz nasilja pa je dolg proces. Za odhod se odločijo šele, ko otroci odrastejo ali celo ko zapustijo dom. Podoba dobre matere in dobre družine vključuje normo o raznospolnih starših, ki da so potrebni za odraščanje, v katerem se otroci razvijejo v zdrave osebnosti. Dihotomno urejene spolne vloge so še vedno zelo trdo zasidrane v prepričanjih slovenske javnosti (tudi strokovne), kar priča o tradicionalni spolni družbeni ureditvi, posledice pa so večkratna obremenitev žensk, ki zadostijo pričakovanjem šele takrat, ko so dobre matere, dobre žene in dobre gospodinje, ko so poleg zaposlitve sposobne oskrbovati celotno družino. / … /

Ta knjiga je napisana zato, da se poveča osebna moč posameznic, saj se patriarhalnim družbenim vzorcem lahko zoperstavimo le z odprto in demokratično družbo.