Logotip Založbe Aristej
MORALNA TEORIJA

Vojko Strahovnik:

MORALNA TEORIJA

O naravi moralnosti

(zbirka Dialogi, XVI. letnik)

Urednik: Boris Vezjak

Grafična podoba zbirke: Matjaž Wenzel - MILIMETER

ISBN: 978-961-220-110-4

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 268 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Predgovor

Knjiga ne le, da v marsičem orje filozofsko in terminološko ledino, avtor delo opravi z natančnostjo in analitično strogostjo: vsa osnovna teoretska vprašanja o naravi moralnosti, denimo o objektivnosti moralnih sodb, naravi moralnih lastnosti in dejstev, odnosu moralnih sodb do motivacije ali nastanku moralnih prepričanj, so obravnavana primerjalno s stališča celega niza (tudi) sodobnih avtorjev, s čimer se dotaknejo tudi najbolj svežih polemik. S tem lahko bralec dobi oboje: širino in celovitost panoramskega orisa moralne teorije, hkrati pa je povabljen, da se v razpravo vključi, si znanje razširi in oblikuje svoje stališče. Kdor želi biti na tekočem, ne bo mogel mimo te odlične monografije, ki bo v pomoč vsem, ki se študijsko, raziskovalno ali iz osebne radovednosti srečujejo s pestrimi vprašanji, povezanimi z etičnimi in moralnimi dilemami.

Avtor: Vojko Strahovnik je sodelavec Teološke fakultete Univerze v Ljubljani  in Fakultete za državne in evropske študije. Znanstveno se ukvarja s področji etike, moralne teorije, analitične filozofije, spoznavne teorije, filozofije in teorije prava ter zgodovine slovenske filozofije.