Logotip Založbe Aristej
MOČ ARGUMENTA

Danilo Šuster:

MOČ ARGUMENTA

Neformalna logika v teoriji in praksi

(zbirka Dialogi, XV. letnik, 2015)

Soizdajateljica: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

ISBN: 978-961-220-093-0

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 320 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo 1. poglavje: Argument in neformalna logika

Ta knjiga uvaja izobraženega bralca v logiko tako, da ponuja orodja za prepoznavanje, analizo in oceno argumentov in kritiko slabih korakov, ki se pojavljajo v vsakdanjih razpravah: v politični debati, na sodišču, v javni polemiki, v uredniškem komentarju, v navajanju razlogov za sprejem zakonskega predloga, v detektivskem izpeljevanju posledic, v strokovni reviji, v filozofski in znanstveni razpravi ...
Veščin neformalne logike se je mogoče naučiti s prakso, zato teoretičnemu delu sledi še poglavje Argument »v živo«, v katerem avtor obravnava debate kot del vsakdanje argumentacije in tipične napake pri tem.

Avtor: Danilo Šuster je profesor logike, epistemologije in metafizike na Filozofski fakulteti v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja z različnimi področji sodobne analitične filozofije.