Logotip Založbe Aristej
Konteksti odločanja

Olga Markič:

KOGNITIVNA ZNANOST

Filozofska vprašanja

(zbirka Dialogi, XI. letnik, 2010)

ISBN: 978-961-220-076-3

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 144 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Uvod

V sredini prejšnjega stoletja se je iz potrebe po bolj celostni obravnavi duševnih pojavov rodilo novo raziskovalno področje: kognitivna znanost. Dotedanji trend v znanosti, ki je vodil v cepitev na vedno bolj specializirane discipline in poddiscipline, se je obrnil v iskanje integracije. Kognitivna znanost je v tem še posebej zanimiva, saj pri njej ne gre zgolj za integracijo dveh sorodnih disciplin (kot npr. v biokemiji), ampak za sodelovanje disciplin s področja naravoslovja, medicine, tehnike, družboslovja in humanistike.

Filozofija je že od samega začetka ena od temeljnih disciplin kognitivne znanosti. Za razliko od ostalih (nevroznanost, psihologija, jezikoslovje, antropologija, računalništvo in umetna inteligenca), ki so usmerjene v empirično raziskovanje in načrtovanje modelov, pa je njena vloga na prvi pogled manj jasna.