Logotip Založbe Aristej

Toma Strle, Olga Markič:

O ODLOČANJU IN OSEBNI AVTONOMIJI

(zbirka Dialogi, XX. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 145 str.

Redna cena: 16,00 EUR

Študentska/spletna cena: 12,00 EUR

V dobi razmaha umetne inteligence in vladavine algoritmov postajajo dileme glede svobodne izbire, avtonomne volje, racionalnosti in odsotnosti nadvlade zmeraj večje. Teorija odločanja je eno najbolj vročih področij raziskav v sodobnih znanostih.

več
SVET V KAPLJI ROSE

Jonathan Marks:

JE ZNANOST RASISTIČNA?

(zbirka Dialogi, XIX. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 88 str.

Redna cena: 13,00 EUR

Študentska cena: 10,00 EUR

Predstava o rasi je izšla iz prizadevanj vrhnjega sloja po objektivnem potrjevanju upravičenosti do izkoriščanja drugih kot manjvrednih. Bistvo rasizma je v razumevanju telesno različnih skupin ljudi kot večvrednih ali manjvrednih. In če naj bi tako pač bilo po naravni, torej biološki nujnosti, potem naj bi bilo tudi povsem pravično zasužnjevanje ali vsaj vladanje nad temnopoltimi in drugimi.

več
SVET V KAPLJI ROSE

Clifford Geertz:

INTERPRETACIJA KULTUR

(zbirka Dialogi, XIX. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 474 str.

Redna cena: 32,00 EUR

Študentska cena: 23,00 EUR

Interpretacija kultur je eno najvplivnejših del kulturne antropologije 20. stoletja. Interpretacijski model, ki temelji na poglobljenem etnografskem poznavanju in opisovanju dejanskega človeškega življenja ter njegovih raznolikih, tudi mimobežnih načinov življenja v venomer spreminjajočem se svetu, je antropologijo zapeljal v humanistično zasnovano polje vednosti.

več
SVET V KAPLJI ROSE

Maja Lavrač:

SVET V KAPLJI ROSE

Mojstri kitajske pesniške tradicije iz obdobja dinastije Tang (618−907)

Format 16 x 23,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 180 str.

Redna cena: 21,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Obdobje dinastije Tang velja za zlato dobo kitajske umetnosti, predvsem poezije in kaligrafije. Več kot dva tisoč pesnikov je takrat ustvarilo skoraj 50.000 pesmi v virtuoznih metričnih oblikah. Sinologinja Maja Lavrač je za to knjigo pripravila izbor pesmi petih slavnih pesnikov iz tega obdobja, jih prevedla in pospremila s širokim sinološkim portretom kitajske družbe in kulture tistega časa.

več
SVET V KAPLJI ROSE

Bronisław Malinowski:

ARGONAVTI ZAHODNEGA PACIFIKA

Pripoved o podjetnosti in dogodivščinah domačinov v arhipelagih melanezijski Nove Gvineje

(zbirka Dialogi, XVII. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 544 str.

Redna cena: 36,00 EUR

Študentska cena: 27,00 EUR

Argonavti zahodnega Pacifika so epohalno delo, na katerem ne sloni le dobršen del sodobne humanistike in družboslovja, temveč so tudi delo, ki nam omogoča prestaviti se v svet večne magije in pustolovščin. 
S tem prevodom poravnavamo slovenski založniški dolg celotni bralni javnosti, saj bi moral biti objavljen že pred desetletji.

več
ARGONAVTI ZAHODNEGA PACIFIKA

Franca Buttolo, Irena Selišnik, Jožica Čeh Steger, Aleksander Bjelčevič:

SKRIVNOST FANNY HAUSSMANN

Format 20 x 27, cm, črno-beli tisk, broširano, 80 str.

Redna cena: 19,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

V letu 2018 v Sloveniji ne praznujemo samo stoletnice smrti velikega Ivana Cankarja, ampak v tem letu mineva tudi dvesto let od rojstva ženske, ki jo je slovenska literarna zgodovina razglasila za prvo slovensko pesnico.

več
SKRIVNOST FANNY HAUSSMANN

Jim McGuigan:

NEOLIBERALNA KULTURA

(zbirka Dialogi, XVI. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 282 str.

Redna cena: 29,00 EUR

Študentska cena: 21,00 EUR

Neoliberalna kultura je knjiga o ideoloških in kulturnih vidikih neoliberalne civilizacije, ki kot globalna hegemonija poveljuje tudi kulturnemu polju, umetnosti, medijem in vsakodnevnemu življenju. Jim McGuigan, trenutno verjetno mednarodno najbolj izpostavljen kulturni analitik, v njej neizprosno, ostro in natančno analizira sodobno kulturno politiko, katere prevladujoča načela se – podobno kot v javnem zdravstvu in visokem izobraževanju – s kulturnih ciljev premikajo h gospodarskim.

več
NEOLIBERALNA KULTURA

Zoran Medved:

NAŠA TELEVIZIJA

Perspektive sodobne javne televizije

(zbirka Dialogi, XVI. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 256 str.

Redna cena: 23,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Knjiga Zorana Medveda Naša televizija ponovno postavi na dnevni red javne razprave premislek o tem, zakaj potrebujemo javne medije, še posebej pa, kakšno je mesto javne televizije v sodobnih demokracijah.

več
NAŠA TELEVIZIJA

Vojko Strahovnik:

MORALNA TEORIJA

O naravi moralnosti

(zbirka Dialogi, XVI. letnik)

Format 13,4 x 20,2 cm, črno-beli tisk, broširano, 268 str.

Redna cena: 24,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Strahovnikova knjiga je pri nas prvi zaokrožen pregled stanja razprav v moralni teoriji danes, torej tistem področju moralne filozofije, ki se posveča najsplošnejšim vprašanjem, ki zadevajo bistvo in temelje moralnosti.

več
UJETNIKI SVOBODE

Gašper Troha:

UJETNIKI SVOBODE

Slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990

(zbirka Dialogi, XV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 180 str.

Redna cena: 20,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Pregled slovenskih dram, napisanih med leti 1943 in 1990, ki jih avtor interpretira v njihovem odnosu do oblasti in razvrsti v štiri žanre. Knjiga postavlja osnovo za nacionalno zgodovino dramatike.

več
UJETNIKI SVOBODE

Iztok Šori:

SAMSKOST

Med ideologijo družine in ideologijo izbire

(zbirka Dialogi, XV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 228 str.

Redna cena: 20,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Če verjamemo, da sta partnerska zveza in heteroseksualna jedrna družina večvredni obliki človeškega bivanja, je samskost za mnoge povezana z osebnimi stiskami, občutki neuspeha in izključenosti, v družbi pa obravnavana kot problem. Če pa ne pristanemo na prevladujoče konvencije, ugotovimo, da od »problema« pri samskosti ostane bolj malo.

več
SAMSKOST

Matic Majcen:

SLOVENSKI POOSAMOSVOJITVENI FILM

Institucija in nacionalna identiteta

(zbirka Dialogi, XV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 212 str.

Redna cena: 24,00 EUR

Študentska cena: 19,00 EUR

Slovenski celovečerni filmi, posneti po letu 1991, niso samo nastali v bistveno spremenjenih produkcijskih razmerah glede na prejšnje jugoslovanske, ampak so oblikovali tudi prostor intenzivnega opredeljevanja do vprašanj slovenske nacionalne identitete. Drugačen pogled na slovenski film, kot smo ga vajeni.

več
SLOVENSKI POOSAMOSVOJITVENI FILM

Gaja Kos:

KNJIŽNE DVOŽIVKE

Slovenski mladinski problemski roman

(zbirka Dialogi, XV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 180 str.

Redna cena: 23,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Gaja Kos mladinski problemski roman prepoznava kot trendovski žanr in ga celovito analizira – od zgodovinskih začetkov, tipičnih tem, možnih načinov branja, do zunanjih okoliščin, ne izogne pa se tudi kritičnemu odnosu. Knjiga prinaša med drugim celovit pregled in povzetke vsebin vseh izvirnih slovenskih mladinskih problemskih romanov od Ingoličeve Gimnazijke do danes.

več
KNJIŽNE DVOŽIVKE

Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes:

SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV?

(zbirka Dialogi, XV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 152 str.

Redna cena: 19,00 EUR

Študentska cena: 15,00 EUR

Avtorici sta raziskali rabo socialnih zvrsti in razmerje med knjižnim in neknjižnim pri mladih v različnih sporazumevalnih okoliščinah in govornih položajih v njihovem lokalnem okolju.

več
SLOVENSKO ALI KNJIŽNO – KAKO JE PRAV?

Danilo Šuster:

MOČ ARGUMENTA

Neformalna logika v teoriji in praksi

(zbirka Dialogi, XV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 320 str.

Redna cena: 25,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Knjiga Moč argumenta je temeljno delo s področja neformalne logike, ki jo nekateri imenujejo tudi kritično razmišljanje, teorija argumentacije ali teorija praktičnega sklepanja.

več
MOČ ARGUMENTA

Maruša Pušnik in Elena Fajt
(urednici)

MODA IN KULTURA OBLAČENJA

Format 16 x 23,5 cm, barvni tisk, broširano, 400 str.

Redna cena: 26,00 EUR

Študentska cena: 19,00 EUR

Pionirska knjiga s področja študij mode v slovenskem prostoru, ki modo in oblačilno kulturo razkriva v povezavah z oblikovanjem, proizvodnjo, potrošnjo, imaginacijo, reprezentacijo, komunikacijo, identiteto in utelesitvijo.

več
MODA IN KULTURA OBLAČENJA

Vasilis Politis:

ARISTOTEL IN METAFIZIKA

Routledgev filozofski vodnik

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 302 str.

Redna cena: 24,00 EUR

Študentska cena: 19,00 EUR

Politisov izčrpen prikaz Aristotelove Metafizike ponuja tisto najboljše, s čimer je mogoče postreči bralcu brez poprejšnje izobrazbe: do konca uvajalsko ubran in s tem enostaven vpogled in razumevanje enega najbolj zagatnih, a tudi ključnih del antičnega sveta, ne da bi pred tem že morali zagristi v miselni ali terminološki okvir velikega Aristotela.

več
ARISTOTEL IN METAFIZIKA

Blaž Lukan:

PERFORMATIVNE PISAVE

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 276 str.

Redna cena: 23,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Blaž Lukan je v knjigi zbral svoja besedila, ki jih je napisal v zadnjih šestih letih in v katerih raziskuje performans oz. performativno. Prvo poglavje Mere je splošnejše in se sprašuje o merilih, kriterijih, izhodiščih, kategorialnem aparatu, povezanem s performativnim, drugo poglavje Primeri pa je konkretnejše in se posveča izpeljavam oz. posameznim praksam v polju performativnega in gledališkega.

več
PERFORMATIVNE PISAVE

Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj:

NASILJE NAD ŽENSKAMI V SLOVENIJI

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 224 str.

Redna cena: 22,00 EUR

Študentska cena: 15,00 EUR

Nasilje v družini je globalni in univerzalni družbeni fenomen. Je politični problem z daljnosežnimi posledicami, saj pomaga ohranjati neravnovesje moči med spoloma. Bolj kot ga potiskamo v zasebnost, manj govorimo o pojavu. Tako ostaja sprejemljiv in legitimen.

Knjiga združuje najnovejše raziskave o nasilju nad ženskami v Sloveniji.

več
Nasilje nad ženskami

Miran Lavrič:

KORENINE NADNARAVNEGA

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 120 str.

Redna cena: 19,00 EUR

Študentska cena: 13,00 EUR

V Sloveniji je leta 2008 vero v boga izražalo 67 % vprašanih, kar je bilo več kot v preteklosti. V večini zahodnoevropskih držav in ZDA se delež verujočih zmanjšuje, v večini naših sosednjih držav in v Rusiji pa povečuje. Gibanje novega ateizma, ki ga zastopajo intelektualci kot Richard Dawkins in Daniel Dennet ter številni aktivisti, se od starega ateizma razlikuje po svoji spreobračevalski naravnanosti in zdi se, da ima v sodobni družbi številne možnosti za uspeh. A vendar so korenine nadnaravnega zelo razvejane, kompleksne in prilagodljive.

več
KORENINE NADNARAVNEGA

GOVOR MED ZNANOSTJO IN UMETNOSTJO

Urednici: Katarina Podbevšek, Nina Žavbi Milojević

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 288 str.

Redna cena: 24,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Spremenjena jezikovna slika sveta predstavlja novo spodbudo za raziskavo govora kot umetniškega izrazila. Knjiga Govor med znanostjo in umetnostjo, ki jo sestavljajo prispevki 27 domačih in tujih avtoric in avtorjev, je zanimiva in uporabna za vse, ki se raziskovalno, praktično ali študijsko ukvarjajo z različnimi oblikami govorjenega jezika v umetnosti.

več
GOVOR MED ZNANOSTJO IN UMETNOSTJO

Bernard Rajh:

GOVORITI IN POVEDATI

Uvod v študij (slovenskega) jezika

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 95 str.

Redna cena: 21,00 EUR

Študentska cena: 10,00 EUR

Knjiga je visokošolski učbenik, ki uvaja študente v študij slovenskega jezika in jezikoslovja nasploh. Celo tisti, ki se pri nas jezikovno načrtno izobražujejo, vedo premalo o teoriji jezika, da bi lahko svoje siceršnje jezikovno znanje globlje osmislili ter vsakdanja vprašanja, dileme in ravnanja lažje in uspešneje reševali na trdnih strokovnih temeljih. Avtor postopoma in tekoče razlaga vse bistveno o jeziku in njegovem delovanju z namenom, da bi jezik bolje razumeli in tudi bolj samozavestno uporabljali.

več
GOVORITI IN POVEDATI

Philip K. Bock

RAZMISLEKI O PSIHOLOŠKI ANTROPOLOGIJI

Stalnost in spremembe v proučevanju človeškega vedenja

(zbirka Dialogi, XIV. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 316 str.

Redna cena: 26,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Knjiga, ki prinaša sodoben vpogled v psihološko antropologijo, ima zaradi svoje preglednost, številnih prevodov in ponatisov že status klasike. Z njo smo Slovenci dobili v svojem jeziku prvi prevod kakšnega temeljnega dela s področja psihološke antropologije sploh.

več
Spolno življenje vSloveniji

DVAJSET LET SLOVENSKE DRŽAVE

(zbirka Dialogi, XIII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 332 str.

Redna cena: 24,00 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

Nekateri slovenski humanisti in družboslovci so združili moči, da bi v kulturnozgodovinskem kontekstu opozorili na ključne dosežke, težave in trende v delovanju slovenske države, upoštevajoč pri tem tudi izkušnje, ki smo jih Slovenci že imeli pred razglasitvijo neodvisnosti. Štirinajst avtoric in avtorjev prinaša nova spoznanja in ocene o antropološkem, političnem in gospodarskem razvoju, o socialni državi, ustavnosti, parlamentarizmu, zunanji politiki, odnosih z Evropsko unijo, sodstvu, vzgoji in izobraževanju, javni upravi, političnih strankah ter o državljanstvu in položaju državljanov.

več
Spolno življenje vSloveniji

Darja Zaviršek:

OD KRVI DO SKRBI

Socialno starševstvo v globalnem svetu

(zbirka Dialogi, XIII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 171 str.

Redna cena: 23,00 EUR

Študentska cena: 17,00 EUR

Socialno starševstvo je nov pojem. Sociologinja Darja Zaviršek tako poimenuje vse oblike starševstva, ki niso biološke.

Nekatere oblike socialnega starševstva poznamo že vso človeško zgodovino (dojilje, botri in botre, mačehe in očimi … ), druge pa so posledica sodobnih sprememb v načinu življenja in načinih razmišljanja (mednarodne posvojitve, starševstvo s pomočjo reproduktivne medicine, starševstvo v novih oblikah družin … ).

več
Spolno življenje vSloveniji

Ivan Bernik, Irena Klavs:

SPOLNO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI

(zbirka Dialogi, XII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 192 str.

Redna cena: 23,00 EUR

Študentska cena: 17,00 EUR

Ali smo prebivalci Slovenije res spolno zavrti?

Na to in številna druga vprašanja verodostojno odgovarja knjiga Spolno življenje v Sloveniji, ki temelji na prvi znanstveni raziskavi o vseh ključnih področjih spolnega vedenja v Sloveniji ter o stališčih, ki jih imamo do spolnosti.

več
Spolno življenje vSloveniji

Božidar Kante (ur.):

ESTETIKA IN FILOZOFIJA UMETNOSTI

Analitična tradicija

(zbirka Dialogi, XII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 384 str.

Redna cena: 29,90 EUR

Študentska cena: 21,00 EUR

V knjigi je objavljen reprezentativen izbor iz sodobne analitične estetike in filozofije umetnosti. Medtem ko je vpliv teh anglo-ameriških teoretskih tokov v svetu zmeraj večji, so slovenski javnosti povečini neznani.

več
ESTETIKA IN FILOZOFIJA UMETNOSTI

Nenad Miščević, Olga Markič:

FIZIČNO IN PSIHIČNO

Uvod v filozofijo psihologije

(zbirka Dialogi, I. letnik)

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, ilustracije, broširano, 118 str.

Redna cena: 17,00 EUR

Študentska cena: 12,00 EUR

Prijazno in razumljivo napisan uvod v filozofijo psihologije. Avtorja izhajata iz osnovnega prepričanja analitične filozofije, da mora biti filozofija duha oprta na izsledke naravoslovnih znanosti.

več
FIZIČNO IN PSIHIČNO

Olga Markič:

KOGNITIVNA ZNANOST

Filozofska vprašanja

(zbirka Dialogi, XI. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 144 str.

Redna cena: 18,50 EUR

Študentska cena: 12,00 EUR

Knjiga je filozofski uvod v kognitivno znanost, novo raziskovalno področje, ki povezuje nevroznanost, psihologijo, jezikoslovje, antropologijo, računalništvo, umetno inteligenco in filozofijo.

več
Naslovnica Starejši ljudje v družbi sprememb

Izar Lunaček:

CIKLIČNA VERA POPULARNE KULTURE

Format 133 x 202 cm, črno-beli tisk, broširano, 304 str.

Redna cena: 26,50 EUR

Študentska cena: 19,90 EUR

Kaj povezuje Pusta, Martina Krpana, Harlekina, Racmana Jako, Alfa in Mr. Beana? Ali bi lahko imeli mitološki in stari ljudski junaki kaj skupnega z junaki sodobnega popa?

več
Naslovnica Starejši ljudje v družbi sprememb

KALEJDOSKOP ŠPORTA

Uvod v športne študije

(zbirka Dialogi, X. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 280 str.

Redna cena: 22,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Kalejdoskop športa je prva knjiga slovenskih avtorjev, ki obravnava šport kot družbeni pojav.

več
KALEJDOSKOP ŠPORTA

KONTEKSTI ODLOČANJA

(zbirka Dialogi, X. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 180 str.

Redna cena: 25,00 EUR

Študentska cena: 19,00 EUR

Raziskovanje kognicije oz. spoznavanja ter zavesti in vsega, kar je s tema področjema povezano, je ena od največjih avantur, na katere se zadnja desetletja podaja sodobna znanost.

več
KONTEKSTI ODLOČANJA

Thomas Hylland Eriksen:

MAJHNI KRAJI, VELIKE TEME

(zbirka Dialogi, X. letnik, 1. ponatis, 2012)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 412 str.

Redna cena: 26,50 EUR

Študentska cena: 18,00 EUR

S to knjigo smo Slovenci končno dobili standardiziran, mednarodno priznan univerzitetni učbenik antropologije z urejeno strokovno terminologijo.

več
Naslovnica Majhni kraji, velike teme

Valentina Hlebec (ur.):

STAREJŠI LJUDJE V DRUŽBI SPREMEMB

(zbirka Dialogi, X. letnik, 2009)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 280 str.

Redna cena: 22,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Knjiga prinaša izčrpen in sistematičen pregled raziskovalnih izsledkov o življenju starih ljudi v zadnjih dvajsetih letih.

več
Naslovnica Starejši ljudje v družbi sprememb

Mirjana Ule:

SPREGLEDANA RAZMERJA

O družbenih vidikih sodobne medicine

(zbirka Dialogi, V. letnik)

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 300 str.

Redna cena: 21,00 EUR

Študentska cena: 15,00 EUR

Priznana socialna psihologinja Mirjana Ule je napisala knjigo, ki govori o izredno aktualni problematiki: o dilemah sodobne medicine pri komuniciranju med zdravniki in bolniki.

več
Spregledana razmerja

Tomaž Toporišič:

LEVITVE DRAME IN GLEDALIŠČA

(zbirka Dialogi, IX. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 214 str.

Trajno znižana cena: 8,00 EUR

Dramaturg Tomaž Toporišič je v svoji tretji knjigi zbral razprave, ki izrisujejo zemljevide mrežne prepletenosti med umetnostjo, politiko in mislijo zadnjih nekaj desetletij v slovenskem, evropskem in izvenevropskem kontekstu.

Ruth Benedict:

VZORCI KULTURE

(zbirka Dialogi, IX. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 212 str.

Redna cena: 19,90 EUR

Študentska cena: 14,00 EUR

Prevod družboslovne klasike, temeljnega dela znamenite ameriške antropologinje Ruth Benedict (1887-1948).

več
Vzorci kulture

Erving Goffman:

STIGMA

Zapiski o upravljanju poškodovane identitete

(zbirka Dialogi, IX. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 128 str.

Redna cena: 17,00 EUR

Študentska cena: 12,00 EUR

Družboslovna klasika. Osebe, ki se v vsakdanjem življenju ne podrejajo družbenim merilom normalnega in sprejemljivega, so običajno označene kot družbeno nesprejemljive in kot take stigmatizirane.

več
stigma

Blaž Lukan:

TIHOŽITJA IN GRIMASE

Gledališke ekspresije

(zbirka Dialogi, VIII. letnik)

ISBN: 978-961-220-058-9

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, opremljeno s fotografijami, broširano, 240 str.

Trajno znižana cena: 11,00 EUR

Blaž Lukan, prvo ime slovenske gledališke kritike, je v tej knjigi zbral besedila, ki jih je pisal v zadnjem obdobju in skozi katera se kaže podoba slovenskega in evropskega gledališča zadnjih desetih let. V prvem delu so to presenetljivi opisi in refleksije pomembnih vlog slovenskih igralcev ter analize ustvarjanja slovenskih režiserjev, v drugem delu pa eseji o gledališki praksi in teoriji.

TIHOŽITJA IN GRIMASE

Alain de Libéra:

SREDNJEVEŠKA FILOZOFIJA

(zbirka Dialogi, VIII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 88 str.

Redna cena: 12,50 EUR

Študentska cena: 9,00 EUR

Srednjeveško obdobje med antičnim filozofskim izročilom Grčije in Rima ter klasično moderno filozofijo ostaja še zmerom spregledano in po krivici predmet nevednosti v šolah in med izobraženci. Alain de Libéra, eden največjih svetovnih poznavalcev srednjeveške filozofije, na slabih 100 straneh svoje knjige naredi filozofijo srednjega veka dostopnejšo za slehernega bralca.

SREDNJEVEŠKA FILOZOFIJA

Danilo Šuster (ur.):

O SVOBODNI VOLJI

Od Leibniza do Libeta

(zbirka Dialogi, VIII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 324 str.

Redna cena: 15,00 EUR

Študentska cena: 10,00 EUR

Problem svobode je klasični problem metafizike, o katerem so filozofi v celotni zgodovini zahodne filozofije najbrž največ razpravljali.

več
O SVOBODNI VOLJI

Olga Markič, Janez Bregant (ur.):

NARAVA MENTALNIH POJAVOV

(zbirka Dialogi, VIII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 276 str.

Redna cena: 16,00 EUR

Študentska cena: 11,00 EUR

Narava duha je bila uganka vse od začetkov filozofije. Razumeti mentalne procese ter umestiti misli in občutke v svet narave predstavlja tudi v današnjem času velik izziv tako za znanstvenike kot za filozofe.

več
NARAVA MENTALNIH POJAVOV

Andrej Ule:

ZNANOST, DRUŽBA, VREDNOTE

(zbirka Dialogi, VII. letnik)

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 344 str.

Redna cena: 23,40 EUR

Študentska cena: 16,30 EUR

Knjiga je temeljno delo s področja teorije in filozofije znanosti, njen avtor Andrej Ule, redni profesor na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, pa prvo referenčno ime za to področje v Sloveniji.

več

Adam Kuper:

ANTROPOLOGIJA IN ANTROPOLOGI

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 238 str.

Redna cena: 17,50 EUR

Študentska cena: 12,50 EUR

Antropologija in antropologi je ena izmed kultnih knjig britanske in svetovne antropologije.

več
ANTROPOLOGIJA IN ANTROPOLOGI

Ursula Keller / Ilma Rakusa (urednici):

EVROPSKE PISAVE

Kaj je evropskega v evropskih literaturah?

Eseji iz triintridesetih evropskih držav

Format: 14,5 x 22 cm, trda vezava, črno-beli tisk, fotografije avtorjev, 358 str.

Trajno znižana cena: 3,00 EUR

Ali sploh obstaja evropska identiteta in kaj je evropskega v evropskih kulturah in literaturah? Kaj pomeni identiteta celini, ki jo sestavljajo pretežno razlike in nasprotja in ki ima potencial ravno v tej raznolikosti različnih jezikov, kultur, življenjskih oblik in izkušenj? 33 odličnih pisateljev iz 33 evropskih držav ponuja resne, ironične, skeptične in optimistične odgovore, pri čemer se pokaže tudi, kako je posvečanje pozornosti na literarnem zemljevidu Evrope še vedno skopo porazdeljeno in koliko ignorance, predsodkov, napačnih pričakovanj in klišejev igra vlogo v medsebojnem dojemanju.

Evropske pisave so:

Guðbergur Bergsson /Islandija
Andrej Bitov / Rusija
Hans Maarten van den Brink / Nizozemska
Mircea Cărtărescu / Romunija
Stefan Chwin / Poljska
Aleš Debeljak / Slovenija
Jörn Donner / Finska
Mario Fortunato / Italija
Eugenio Fuentes / Španija
Jens Christian Grøndahl / Danska
Durs Grünbein / Nemčija
Daniela Hodrová / Češka
Panos Ioannidis / Ciper
Mirela Ivanova / Bolgarija
Lídia Jorge / Portugalska
Dževad Karahasan / Bosna
Fatos Lubonja / Albanija
Adolf Muschg / Švica
Péter Nádas / Madžarska
Emine Sevgi Özdamar / Turčija
Geir Pollen / Norveška
Jean Rouaud / Francija
Robert Schindel / Avstrija
Richard Swartz / Švedska
Ivan Štrpka / Slovaška
Nikos Themelis / Grčija
Emil Tode / Estonija
Colm Toíbín / Irska
Jean-Philippe Toussaint / Belgija
Dubravka Ugrešić / Hrvaška
Dragan Velikić / Srbija
Tomas Venclova / Litva
Māra Zālīte / Latvija

EVROPSKE PISAVE

Marc L. Greenberg:

ZGODOVINSKO GLASOSLOVJE SLOVENSKEGA JEZIKA

Format 16 x 24 cm, broširano, črno-beli tisk, 216 str.

Redna cena: 17,50 EUR

Študentska cena: 12,90 EUR

Knjiga prinaša prvi celovit in natančen pregled razvoja glasov slovenskega jezika od časa, ko se je le-ta izluščil iz praslovanščine, do danes, poleg tega pa še klasifikacijo in seznam slovenskih narečij, celovito bibliografijo in vire, zaris kronološke in geografske meje slovenščine, njenih odnosov z zahodnoslovanskimi in južnoslovanskimi jeziki, slovansko-germanske, slovansko-romanske in slovansko-madžarske stike ter izvor sodobne slovenščine. Posebnost knjige je, da je ni napisal Slovenec, ampak Američan Marc L. Greenberg, profesor slavistike na Univerzi v Kansasu (ZDA) in odličen poznavalec slovenščine.

ZGODOVINSKO GLASOSLOVJE SLOVENSKEGA JEZIKA

Martin Hollis:

FILOZOFIJA DRUŽBENE VEDE

Uvod

(zbirka Dialogi, IV. letnik)

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 272 str.

Trajno znižana cena: 9,00 EUR

Originalna in interdisciplinarna knjiga angleškega filozofa in akademika Martina Hollisa (1938–1998), ki v iskanju znanstvene metode povezuje filozofijo z družbenimi vedami: ekonomijo, sociologijo in politologijo. So družbene strukture zaprti in zakoniti sistemi ali jih lahko razložimo kot splet pomenov in praks? V kolikšni meri je družbeno dogajanje racionalno in kako lahko filozofija pomaga razložiti to racionalnost?

FILOZOFIJA DRUŽBENE VEDE

R.W. Sharples:

STOIKI, EPIKUREJCI IN SKEPTIKI

Uvod v helenistično filozofijo

(zbirka Dialogi, III. letnik)

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 166 str.

Redna cena: 18,80 EUR

Študentska cena: 11,30 EUR

Stoki, epikurejci in skeptiki so prva knjiga o helenistični filozofiji v slovenščini. Knjiga je v angleškem originalu prvič izšla leta 1996 in je po mnenju poznavalcev eden najboljših uvodov v helenistično filozofijo, kar jih je bilo doslej napisanih. Njen avtor R.W. Sharples, predstojnik klasičnih študijev na University College London, vseh treh helenističnih filozofskih šol ne pregleduje kronološko, ampak po izbranih temah.

STOIKI, EPIKUREJCI IN SKEPTIKI

John R. Gillis:

MLADINA IN ZGODOVINA

(zbirka Dialogi, I. letnik)

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 295 str.

Redna cena: 19,00 EUR

Študentska cena: 16,00 EUR

Knjiga je prelomno delo s področja socialne zgodovine in sociologije mladine. Ameriški zgodovinar John R. Gillis je v njej prvi opozoril na pojav mladine kot samosvoje, generacijsko določene družbene zgodovine.

MLADINA IN ZGODOVINA