Logotip Založbe Aristej
GOVORITI IN POVEDATI

Bernard Rajh:

GOVORITI IN POVEDATI

Uvod v študij (slovenskega) jezika

(zbirka Dialogi, XIV. letnik, 2013)

ISBN: 978-961-220-085-5

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 95 str.

Poglej v knjigo:

Kazalo Predgovor

Bernard Rajh: Človeški jezik je najčudovitejša stvar na svetu. Z njim izražamo svoje misli in čustva, se sporazumevamo s soljudmi in nanje vplivamo, s pomočjo jezika posredujemo spoznanja o svetu in ohranjamo svoje vedenje o preteklosti, z jezikom ustvarjamo novo resničnost v književni umetnosti, z njim lahko celo razpravljamo o jeziku samem. Pravzaprav si sveta in svojega življenja v njem ne moremo predstavljati brez jezika in svoje jezikovne dejavnosti; celo najsodobnejša komunikacijska tehnologija svojo uspešnost dosega predvsem z jezikovnimi sredstvi, saj mobilnega telefona ali internetnih sporočil ni brez besed.

Avtor: Bernard Rajh je slovenist, profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer študentom predšolske vzgoje in razrednega pouka predava slovenski knjižni jezik, na Filozofski fakulteti iste univerze pa predava kulturno zgodovino Slovencev in izbrana poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika.