Logotip Založbe Aristej
OD KRVI DO SKRBI

DVAJSET LET SLOVENSKE DRŽAVE

(zbirka Dialogi, XIII. letnik, 2012)

Izšlo v sodelovanju s Centrom za politološke raziskave Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

ISBN: 978-961-220-083-1

Format 14 x 23 cm, črno-beli tisk, broširano, 332 str.

Urednika: Janko Prunk, Tomaž Deželan

Avtorice in avtorji: Janko Prunk, Jože Mencinger, Urban Vehovar, Zlatko Šabič, Damjan Lajh, Andreja Barle Lakota, Alenka Krašovec, Danica Fink – Hafner, Drago Zajc, Marjetka Rangus, Katarina Zajc, Simona Kustec Lipicer, Zinka Kolarič, Tomaž Deželan

Poglej v knjigo:

Kazalo

Jože Mencinger: Po dvajsetih letih se je Slovenija znašla v gospodarskem, socialnem, političnem in moralnem krču, ki mu ni videti konca. Zato ni odveč premisliti o dogajanjih, ki so odločilno vplivala na zdajšnje stanje. So bile na voljo boljše poti od tistih, ki jih je Slovenija dejansko ubrala? Smo in kdaj smo skrenili s poti, ki bi nas pripeljala bliže romantičnim pričakovanjem pred dvema desetletjema? Ali pa je takrat šlo le za iluzije?

Janko Prunk: Mahnič je vpeljal duha ideološkega in političnega izključevanja, ki ostaja do danes eden najtrdovratnejših elementov slovenskega političnega življenja.

Urban Vehovar: Blokada procesov modernizacije in ohranjanje obmodernih značilnosti sta posledici spoja egalitarnega sindroma in globoko ukoreninjenega tradicionalnega slovenskega preživetvenega oz. poslovnega modela. Ta spoj se je v zadnjih dvajsetih letih vse bolj krepil in se izšel v sistemsko korupcijo s spremljajočim razkrojem tržnih zakonitosti, navidezno demokratizacijo družbe ter erozijo pravne države.