Logotip Založbe Aristej
ANTROPOLOGIJA IN ANTROPOLOGI

Adam Kuper:

ANTROPOLOGIJA IN ANTROPOLOGI

(zbirka Dialogi, I. letnik, 2. ponatis, 2005)

Prevod: Karmen Šterk

Urednica: Vesna V. Godina

ISBN: 978-961-220-020-3

Format 14 x 20,5 cm, črno-beli tisk, broširano, 238 str.

Ob prvem izidu leta 1973 je knjiga vzbudila burne reakcije starejše generacije britanskih antropologov, saj je prvič o zgodovini moderne britanske antropologije spregovorila ne samo kot o zgodovini teorij, modelov in idej, temveč tudi kot o zgodovini, ki so jo izoblikovali konkretni posamezniki s konkretnimi interesi, frustracijami, kompleksi in spori. Prvič so veliki očetje britanske antropologije sestopili s svojih piedestalov in bili predstavljeni kot običajni ljudje z vsemi svojimi talenti in napakami.

Knjiga je tako pomenila ne le provokativno branje o zgodovini moderne britanske antropologije, temveč je vpeljala tudi nov način obravnave zgodovine antropoloških teorij, v katerem se zgodovina teorij, modelov in idej povezuje in pojasnjuje s subjektivnimi ozadji, podatki in zgodovino njihovih avtorjev in zagovornikov. In natančno v tej točki ostaja Kuper zavezan temeljnim metodološkim zahtevam Malinowskega.