Logotip Založbe Aristej

Uredništvo, kontakt

Uredništvo:

Emica Antončič (odgovorna urednica)

Primož Jesenko (scenske umetnosti)

Petra Kolmančič (literatura)

Meta Kordiš (neodvisna kultura)

Nataša Kovšca (vizualne umetnosti)

Matic Majcen (film)

Ciril Oberstar (družboslovje)

Boris Vezjak (kritična misel)

Jasmina Založnik (feministični pristopi)

Lektorica za slovenščino: Emica Antončič

Lektorica in prevajalka v angleščino: Jean McCollister

Oblikovanje: Matjaž Wenzel / MILIMETER

Naslov uredništva:

Dialogi, Založba Aristej, p.p. 115, 2116 Maribor

T) 02 250 21 93, 02 250 21 94

F) 02 252 18 97

E) info@aristej.si