Logotip Založbe Aristej

O Dialogih

Dialogi so ena najstarejših slovenskih kulturnih revij, saj v Mariboru izhajajo od leta 1965 naprej. Dialoge so soustvarjale številne generacije mariborskih izobražencev in literatov, v posameznih obdobjih so bili predvsem literarna revija, v drugih spet usmerjeni k širšim kulturnim tematikam.

Od leta 1994 naprej, ko je njihov izdajatelj postala Založba Aristej, so se pričeli razvijati kot intelektualna revija, usmerjena v slovenski in mednarodni prostor. Uredništvo objavlja in vzpodbuja kritično misel s področja različnih umetnosti, humanistike in družboslovja, upoštevajoč posebej civilno družbo, neodvisno kulturo in angažirane intelektualce.

Zahtevnejši bralec bo v Dialogih lahko prebral poglobljene intervjuje z domačimi in tujimi osebnostmi ter ocene domačih in tujih umetniških dogodkov, tudi takšnih, ki so v množičnih medijih zaradi prevladujoče komercialnosti pogosto spregledani. Posebnost revije, ki vzbuja največ odzivov, so tematski sklopi, posvečeni posameznim aktualnim temam. V skladu s tradicijo slovenskih kulturnih revij Dialogi v posebni rubriki objavljajo tudi izvirno in prevodno leposlovje.

Aprila 1999 so se Dialogi kot prvi partner iz Slovenije pridružili Eurozinu, mednarodnemu medmrežju, ki od leta 1989 združuje evropske kulturne revije in s tem omogoča bogat in svoboden evropski dialog ter javni prostor.

Izhajanje Dialogov finančno omogočata Javna agencija za knjigo RS in Mestna občina Maribor.

eurozine