Logotip Založbe Aristej

Navodila za avtorje

Vsi, ki v Dialogih še niso objavljali, naj pošljejo svoje prispevke po pošti ali e-pošti in jim zmeraj priložijo svoje predstavitvene podatke, poštni naslov ter telefonsko številko ali e-naslov za stik. Jezikovno neurejenih prispevkov uredništvo ne bo upoštevalo.

Avtorji razprav in strokovnih člankov lahko dobijo natančna navodila za tehnično opremljenost pri urednikih.

Dialogi so vključeni v mednarodno bazo podatkov MLA International Bibliography.