Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 9 2018

TEMA

Alma M. Karlin: identitete, pisanje, recepcija

Marijan  Pušavec

Alma M. Karlin: identitete, pisanje, recepcija

Amalija Maček

“Biti jaz v popolni svobodi”

Svetlana Slapšak

Alma Karlin: vprašanje identitete

Anna G. Bodrova

“Sama sem hodila kot belka skozi divjo deželo”

Urška Perenič

Alma Karlin – “dvopripadna” avtorica?

Katja Mihurko Poniž

Feljtonski potopisni prispevki Alme M. Karlin in Zofke Kveder

Inge Pohl

Kodiranje emocij v delu Svetlikanje v mraku. Roman iz Siama Alme M. Karlin

Milena Mileva Blažić

Pravljica Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa

Marijan Pušavec

Alma M. Karlin in Slovenci

Bojan Cvelfar

“Slika mesta se naglo izpreminja”

Matija Plevnik

Alma M. Karlin – snovna in nesnovna kulturna dediščina Celja(nov)?