Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 9 13

POVZETEK

UVODNIK

Boris Vezjak

Neznosna teža medijske pristranosti

ANKETI

Anketa o medijski pristranosti z odgovornimi uredniki

Anketa o medijski pristranosti z obema predsednikoma novinarskih društev

TEMA – MEDIJSKA PRISTRANOST

Sandra Bašić Hrvatin

Ne objektivno, ne subjektivno – skrajno subjektivno

Igor Vobič

Objektivnost in pristranost

Zoran Medved

»Mediatizacija« medijske pristranskosti

Bernard Nežmah

Novinarstvo prosto pristranosti?

Borut Mekina

Prestrašeni in uravnoteženi

Blaž Zgaga

Malo po domače o družinskih, obveščevalnih in drugih navezah v slovenskem novinarstvu

Tanja Starič

Pristranost slovenskih medijev

Ranka Ivelja

Kako narediti afero in pri tem ostati resen

Boris Vezjak

Medijska poročila med neobjektivnostjo in paranojo

KULTURNA DIAGNOZA/GLEDALIŠČE
/PREDZADNJA REPLIKA

Blaž Lukan

Horizont tik pod vekami

/FILMI

Ana Šturm

Duh leta ’45

Leonora Flis

Guru Jobs briše mejo med dejstvi in fikcijo

Marko Golja

Iz romana v film

TEZE

Gal Kirn

Oris urbanih vstaj v Mariboru: propad industrijske dediščine in razblinjenje postindustrijskih sanj

V SPOMIN

Dr. Janez Rotar (1931–2013)