Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 7-8 2021

UVOD V TEMO

Kantavtorji na Slovenskem – sami svoji mojstri

Teja Klobčar

RAZPRAVE

Kantavtor ali ...

Jani Kovačič

Ustvarjalne sledi potujočih pevcev na Slovenskem

Marija Klobčar

Med šansonom, poezijo in popom – historične zamejitve kantavtorstva pri nas

Matej Krajnc

Literarna analiza besedil slovenskih kantavtoric

Milena Mileva Blažič

Analiza izbranih besedil prejemnikov in prejemnic zlate kante na Festivalu kantavtorstva Kantfest International med letoma 2011 in 2021

Sandra Erpe

Od albe do kontraalbe

Stefan Simonek

Glasbene razsežnosti kantavtorskih pesmi

Teja Klobčar

POGOVOR

Drago Mislej - Mef:
»Kantavtorstvo sem vedno razumel tako, da izhajaš iz sebe, ko opazuješ stvari okoli sebe in jih postavljaš v širši kontekst.«

Pogovarjal se je Viktor Škedelj Renčelj

PRIČEVANJA

Pred oseminštiridesetimi leti je izšla prva slovenska kantavtorska plošča – Odpotovanja Tomaža Pengova

Jure Potokar

Vsega je kriva nova kitara ali kako sem postal in ostal kantavtor

Boštjan Naratr

Vse pravljice se začnejo z nekoč

Peter Andrej

V stolpu pesmi: Prozodično opolnomočevanje kantavtorske sporočilnosti

Katarina Juvančič

Zasebno kantavtorsko strelivo med plameni psevdoznanosti

Tomaž Hostnik

Giorgio Gaber

Zbrala Miran Košuta in Jani Kovačič

INTRODUCTION TO THE TOPIC

Slovenian singer-songwriters: DIY masters

Teja Klobčar