Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 7-8 2016

UVODNIK V TEMO

Emica Antončič

Kam smo prišli in kam gremo

JEZIKOVNA  POLITIKA

Simona Bergoč:

“Jezikovna politika je za politične odločevalce vselej dokaj marginalna tema.”

SLOVENŠČINA V VISOKEM ŠOLSTVU IN ZNANOSTI

Dean Komel

Jezik tako, kot je. Jezik, tako kot je.

Manca Erzetič

Hišniki v hiši biti

Tom Turk

Slovenščina na univerzah ne bo zamrla zaradi nekaj ur predavanj v angleščini, ampak zaradi vse bolj razširjene brezbrižnosti do jezika

Antonija Holcman

Narod, ki nima svojega znanstvenega jezika, nima svoje znanosti

Monika Kalin Golob

O rektorju in lektorju

ANGLEŠČINA, DVOJEZIČNOST

Nada Šabec

O angleščini, njeni vlogi v svetu in v slovenskem visokošolskem izobraževalnem sistemu

Marta Pirnat-Greenberg

Jezikovno odraščanje ameriško-slovenskih milenijcev

SLOVENŠČINA PRI MANJŠINAH, IZSELJENCIH IN ZDOMCIH

Herta Maurer-Lausegger

Slovenščina na dvojezičnem avstrijskem Koroškem

Matejka Grgič

Slovenščina v Italiji danes

Valerija Perger

Na tleh leže slovenstva stebri stari … to je slovensko Porabje danes

Marjana Mirković

O ohranjanju slovenščine na Hrvaškem

Nadia Molek

Kako je s slovenščino v Argentini

Saška Štumberger

In tud z mojim staršam se pogovarjam nemško, oni pa slovensko nazaj … da se najboljše zastopimo

GOVOR, NAREČJA

Hotimir Tivadar

Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu

Grant Lundberg

Izenačevanje narečij

JEZIKOVNA NORMA, LEKTORIRANJE

Helena Dobrovoljc

Slovenski pravopis med jezikovnim sistemom, rabo in uporabnikom

Tina Lengar Verovnik

Jezikovni kotički za sodobno rabo – in sodobnega uporabnika

Petra Koršič

Jezik je sredstvo za misel in hkrati dom(ovina) misli

Kristina Pučnik:

“Svoje delo zaznavam kot stalno hojo med uporabniki jezika in predpisi.”

Darja Tasič

Kdo se bolj kot lektorji zaveda pravega stanja?

SLOVENŠČINA V MEDIJIH

Tatjana Pirc

Pet minut za lepši jezik

SLOVENŠČINA V DRUŽINI IN ŠOLI

Katarina K. Erzar

Prava beseda na pravem mestu: otrok in njegov vstop v jezik

Zoran Božič

Stoji učilna zidana

Anketa o slovenskem jeziku v našem izobraževalnem sistemu