Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 7-8 11

UVODNIK

Boris Vezjak:

Slovenski Breivik

POGOVOR

Vinko Möderndorfer:

»Glej je vsekakor rešilo to, da je imel svoj prostor.«

RAZPRAVI

Mateja Palčič

Neoavantgardni performans v slovenskem prostoru in njegove rekonstrukcije

Igor Žunkovič

Dialektika tragičnosti in katarza

BRANJE

Suzana Tratnik

Meso in čunte

David Bedrač

Pesmi

Jasmin B. Frelih

Dotik

Polona Škrinjar

Vincenc

KULTURNA DIAGNOZA
/GLEDALIŠČE

Mojca Puncer

Nova uprizarjanja pod okriljem Muzeuma

/KNJIGA

Milan Vincetič

Pobegi za vračanja

DNEVNIK

Alenka Pirman

29 dni v Bejrutu

OGLEDALO

Pandur v Barceloni ali druga plat medalje

POVZETEK