Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 7-8 10

UVODNIK

Nataša Kovšca

Mestna jedra

TEMA

Alenka Fikfak:

»Zakaj si moramo graditi spomenike, če obstoječih ne znamo izkoristiti?«

Peter Fister

Razvoj urbane kulture bivanja in »odprto načrtovanje«

Živa Deu

Celovita prenova naselja Štanjel

Sonja Ifko

Območje Lenta v Mariboru – primerjalna analiza dejavnikov, ki so opredelili proces revitalizacije

Boštjan Bugarič

Otok na robu Istre

Adrijan Cingerle

Nova Gorica – mesto brez identitete

Ilka Čerpes

Preizkus za trajnostno mesto

Polona Filipič, Primož Hočevar

Vzidave – gradniki trajnostne prenove mest

Alma Zavodnik Lamovšek

Vpliv informacijske družbe na razvoj in prenovo mest

Peter Gabrijelčič

Študentske urbanistično-arhitekturne delavnice