Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 5-6 2020

UVODNIK

Emica Antončič

Knjige, kritični državljani in potrošniki

RAZPRAVA

Janez Vrečko

Ponovno neznani Kosovel?

GRAŠKA LITERARNA SCENA
—UVOD V TEMO—

Petra Kolmančič

Literarna scena v avstrijskem Gradcu

—POGOVOR —

Andrea Stift-Laube in Daniela Kocmut:

»Gradec tako kot celotna Avstrija močno podpira mlade umetnice in umetnike.«

Daniela Kocmut

Po(po)lni dnevi

Andreas Unterweger

Pesmi

Mario Hladicz

Osem pesmi

Andrea Stift-Laube

Ladja ali dimnik

Valerie Fritsch

Človeška vnetljivost

Stefan Schmitzer

Čudodelni

BRANJE

Emil Filipčič

Padabim – padabam – padabum!

Immanuel Mifsud

Pesmi

Ivan Sršen

Harmatan

Jože Štucin

Cefranje čutkov

POVZETEK