Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 5-6 11

UVODNIK

Nataša Kovšca:

Promocija domače vizualne umetnosti

POGOVOR

Karmen Erjavec:

»Med proizvodnjo običajnih potrošnih dobrin in proizvodnjo informacijskih in kulturnih dobrin obstajajo bistvene razlike.«

TEMA - Interkritika

Zuzana Uličianska

Dve stopnji ločevanja

Blaž Lukan

Nova kritika in gledališče: transfiguracije kritiške sodbe

Matti Linnavuori

Za čigavo predstavo pravzaprav gre?

Don Rubin

Interkritika in mit o kritični distanci

Savas Patsalidis

(Ne)kritične premestitve

Tomaž Toporišič

Kaj se je zgodilo s kritiko?

Yun-Cheol Kim

Medkulturni/nacionalni kritiki v bran

Ivan Medenica

Interkritik zunaj konflikta interesov

Jean-Pierre Han

Nekaj vprašanj o položaju sodobnega gledališkega kritika

Tomasz Miłkowski

Kdo je kritik?

Michel Vaïs

Kritik kot posegajoči spremljevalec

Ramunė Balevičiūtė

Interkritika kot odskočna deska za uprizoritvene ideje

KULTURNA DIAGNOZA
/FILM

Leonora Flis

Ekstaza blodenj in bolečine

/GLEDALIŠČE

Ana Perne

Medprostorja

Nenad Jelesijević

Kaj počnejo mujezini in zakaj je to sploh pomembno

/KNJIGA

Mojca Puncer

Jacques Rancière: o brezpogojni enakosti in radikalni kontingenci dela gledalca

DNEVNIK

Gaja Kos

Četrtletje v gradu (in nekaj vikendov na bavarskem podeželju)

POVZETEK