Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 3-4 2019

TEMA
POLOŽAJ FILOZOFIJE V JAVNEM PROSTORU DANES

UVODNIK V TEMO

Boris Vezjak

Iskanje izgubljenega časa: o sedanji vlogi in prihodnjih nalogah filozofije

POGOVOR

Mladen Dolar:

“Več kot je informacij, manj je vednosti.”

RAZPRAVE

Andrej Adam

O sprejemanju in stanju filozofije v državi

Darko Štrajn

Filozofija kot družbeni agens

Cvetka Hedžet Tóth

Filozofija – emancipacijska teorija družbe

Dean Komel

Filozofija nad družbo, filozofija pod družbo

Borut Ošlaj

Filozofija v dobi nemišljenja

Andrej Ule

Filozofija v razvoju družbe znanja

Tomaž Grušovnik

Čemu filozofija?

Vojko Strahovnik

(Ne)moč filozofije: vrednotenje, javno življenje in dialog

Boris Vezjak

Vladarji in njihov odnos do filozofije

Sabina Autor

O metafori filozofije