Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 3-4 2018

UVODNIK

Boris Vezjak

Kako deluje strah pred Drugim

POGOVOR

Vigur Gurdu:

“Ne gre za to, da bi na odru kazal, kako blazno pameten sem. Življenje mi vsak dan govori in kaže, da nisem.”

RAZPRAVA

Ana Kocjančič

Scenografije v slovenskem avantgardnem gledališču med obema vojnama

PREPOVEDANI POLOŽAJ

Iniciativa mestni zbori (IMZ)

JEZIKOVNI KOT

Emica Antončič

O odnosih med jeziki pri izgovarjavi in pisavi imen

BRANJE

Vinko Möderndorfer

Lazar

Marko Pogačar

Bog ne bo pomagal

Regina Kralj

Želatina

Rok Vilčnik

Sveti gozd

Brane Mozetič

Sanje v Havani

KULTURNA DIAGNOZA
RAZSTAVA

Nataša Kovšca

Estetizacija politike

KNJIGI

Veronika Šoster

Polzenje zlatega prahu skozi prste

Tonja Jelen

Ali sanjajo tisti, ki preveč spijo?

SCENSKA UMETNOST

Nataša Berce

Samosvoje razumevanje mita

Nataša Berce

Odsotnost natančnih pomenov

Samo Oleami

Če nočeš utonit’, plavaj

POVZETEK