Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 3-4 2017

UVODNIK

Boris Vezjak

Koliko seksizma?

POGOVOR

Petra Veber:

“Delam za idejo, ne morem si pomagati, po drugi strani pa je tudi svet lepši, ko delaš za ideje.”

TEMA
MEDKULTURNOST V SLOVENSKEM GLEDALIŠČU

— UVOD V TEMO —

Barbara Orel

Medkulturnost v slovenskem gledališču

Ana Obreza

Medkulturnost, ki živi

Katarina Košir

Romska gledališka dejavnost v Sloveniji

Anja Rošker

(Preseženi) orientalizem v režiji Tomaža Pandurja

Nataša Berce

Kako ujeti duha iger no

Rosana Hribar

Afrosodobni ples Maše Kagao Knez

PREPOVEDANI POLOŽAJ

Društvo Hiša!

KULTURNA DIAGNOZA
—FILMI—

Matic Majcen

Junaki urbanega razkroja

Žiga Brdnik

Diagnoza: identitetna gneča

Nika Švab

Trgovski potnik

—KNJIGI—

Gaja Kos

Tiha knjiga, ki glasno čivka

Blaž Gselman

Brechtova odprta dramaturgija: gledališče za razredno družbo

—SCENSKA UMETNOST—

Blaž Gselman

Performans na repertoarju

Blaž Lukan

Jaz kot prevara

—RAZSTAVA—

Aleksander Bassin

Občutje nekega časa

POVZETEK