Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 3-4 12

UVODNIK

Primož Jesenko

Igralec in njegova prisotnost

POGOVOR

Balbina Battelino Baranovič:

»Ozko usmerjeni in enostransko izobraženi ljudje niso v posebno korist, kultura in umetnost zahtevata široko oblikovanega človeka. Takih v tistem času ni bilo veliko.«

TEMA - PROSTORI GLEDALIŠKEGA EKSPERIMENTA

Tomaž Toporišič

Prostori slovenskega (ne več) gledališča druge polovice XX. stoletja

Primož Jesenko

Rob v središču

Barbara Orel

V kleti četrtega bloka

BRANJE

Lučka Zorko

Divja noč

Glorjana Veber

V bližini pesmi

Tomo Podstenšek

Črno kolo

KULTURNA DIAGNOZA
/RAZSTAVA

Nataša Kovšca

Meje po padcu meje

/FILM

Marko Golja

En tako čisto gledljiv in zanimiv film …

Katja Čičigoj

Začarani krog kritične misli

Tereza Tomažič

Zurbarán in zakaj sramota?

POVZETEK