Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 3-4 10

UVODNIK

Boris Vezjak

Špric kulture in špric kultura

POGOVOR

Nataša Prosenc:

»Kategorije znotraj umetniških praks so danes več ali manj razpadle oziroma so zabrisane do neprepoznavnega.«

TEMA

Umetnost, kultura, mesto

Uredniško pojasnilo

Izhodišča

Dragan Klaić

Sodobna mesta oblikuje kultura

Alenka Pirman

Kulturni inženiring

Lev Kreft

Stolnica in prestolnica

Mojca Planšak

Ali Maribor potrebuj ikonično arhitekturo?

Miha Dešman

Mesto kulture ali kultura mesta?

Thomas Irmer

Oris novega tipa mest, ki kandidirajo za evropsko kulturno prestolnico: Lodž, Poljska

Katarina Pejović

Spominsko zapisovanje mesta / spominsko zapisovanje časa

Branje

Ilze Jansone

Saga o Aladinu

Tina Kozin

Zamaknjeni prizori

Miha Mazzini

Armade

Nataša Sukič

Molji živijo v prahu

KULTURNA DIAGNOZA/GLEDALIŠČE

Tomaž Toporišič

Singularnost in mnoštvo plesnega gledališča

/FILM

Matic Majcen

Iskanje humanizma in veličina fantazme

Katja Čičigoj

Ikarjev padec sodobnega individualista brez gnezda

/LITERATURA

Maša Ogrizek

»Če Fužin ne bi bilo, bi si jih bilo treba izmisliti«

Povzetek