Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 11-12 2015

TEMA
NOVI RAZMISLEKI O EVROPSKIH SREDIŠČIH IN OBROBJIH

UVOD

/ DRUŽBA

Özge Yaka

Od prostorskega k relacijskemu: preobrazba metafore periferije

Ana Podvršič

Družbeno-ekonomske neenakosti evroobmočja v luči leta 1989: regulacije postsocialistične mednarodne mreže in maastrichtski kriteriji

Rastko Močnik

Center/periferija ali 99 % proti 1 %?

/ KULTURA

Jim McGuigan

Kulturne vzpodbude – neoliberalna rešitev neoliberalne težave

Alex Drace-Francis

Evropa in njene periferije: od zunaj navznoter

Marko Juvan

Narod med epom in romanom: Prešernov Krst pri Savici kot kompromisni "svetovni tekst"

Simona Škrabec

Prestopiti mejo ali jo preprosto odpraviti