Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 11-12 13

UVODNIK

Robert Titan Felix

Postavljanje pentagramov

POGOVOR

Stefan Drössler:

»Projektorje je potrebno obdržati še vsaj naslednjih pet ali deset let.«

RAZPRAVE

Matic Majcen

Analiza Filmskega sklada RS (1994–2010) kot vratarja pri financiranju filmskih projektov

Primož Jesenko

»Režiser, ki obvlada sceno« − Branko Gavella in modernizacija slovenskega gledališča

Gaja Kos

Knjižne dvoživke ali kako lahko beremo mladinsko problemsko prozo

BRANJE

Aleš Debeljak

Abeceda otroštva

Robert Titan Felix

Volosova čreda

Miha Marek

Harijeve pesmi

Aljoša Šorgo

Hiša bolezni

KULTURNA DIAGNOZA
/FILM

Žiga Brdnik

Prvi eksperiment doktrine šoka

Leonora Flis

Fant sreča dekle v kolažu klasik

/KNJIGA

Robi Šabec

Vstaja zombijev

PRIGODNICA

Gašper Tič

Oda gledališču

POVZETEK