Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 11-12 10

UVODNIK

Boris Vezjak

Resetirati ali formatirati?

RAZPRAVI

Frančiška Buttolo

Morfološke značilnosti poezije prve slovenske pesnice

Fanny Haussmann (1818-1853)

Prepis prvih objav pesmi Fanny Haussmann

Narvika Bovcon

Pomenske mreže v arhivskih zbirkah - čas računalnikov in čas fotografije

BRANJE

Patrick White

Drevo človeka

Marcello Potocco

Začudil te je ...

Gregor Inkret

Moja mala revolucija

Polona Škrinjar

Ožig

KULTURNA DIAGNOZA
/KNJIGE

Lana Zdravković

Osvobajanje politike: komunistična hipoteza in figura militantnega subjekta

Gašper Jakovac

Poezija v gostem gvašu

Cvetka Bevc

Neskončne vožnje

KONFERENCA

Peter Krečič

Evropske razdalje: na pragu evropske samorefleksije?

RAZSTAVA

Aljoša Abrahamsberg

Kiparski prostor

POVZETEK

LETNO KAZALO 2010