Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 11-12 09

Uvodnik

Primož Jesenko

O obalnih asimetrijah

Pogovor

Lado Kralj

"Čutil sem, da v slovenskem prostoru manjka ritualni ustvarjalni princip."

Tema

Renata Šribar

Nuja feminizmov danes ali "Kje smo/ste feministke?"

Valerija Vendramin

Od kod prihajajo dejstva?

Mirjana Ule

O vzpostavljanju feminističnega gibanja in ženskih študij v Sloveniji

Tatjana Greif

Na begu pred terorjem normalizacije

Mojca Dobnikar

Gibanje proti nasilju nad ženskami med feminizmom in socialnim delom

Vesna Leskošek

Nujnost feminističnih refleksij naraščajočih globalnih neenakosti

Paula Zupanc

Nesimetrije izraza spolov v slovenskem jeziku in govorih

Polona Mesec

Feministična raba negativnosti

Branje

Janja Vidmar

Streha sveta v vzhodnem delu mesta

Jan Šmarčan

Pesmi

Orlando Uršič

Hiša na robu mesta

Andreja Zelinka

Pred ograjo

Željko Perović

Sinapse

Kulturna diagnoza / Gledališče

Tomaž Toporišič

Zemljepisi sodobne scenske umetnosti VII.

Knjigi

Mojca Puncer

"Konec umetnosti" v teoretskem delu Polone Tratnik

Cvetka Bevc

Hudičevo delo

Povzetek

Letno kazalo 2009