Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 10 2018

TEMA
(ne)odgovorna znanost

UVODNIK V TEMO

Renata Šribar

(Ne)odgovorna znanost: svoboda dela in verjetje v režim

Peter Jurgec:

“Na Univerzi v Torontu ni nedotakljiv nihče.”

Friderik Klampfer

Etične zadrege sodobne znanosti

Franc Mali

Ali se neetične oblike znanstvenega delovanja omejujejo samo na očitne in razkrite primere goljufij v znanosti?

Rita Faria

Raziskovalni zdrsi: prihodnje preiskovalne usmeritve

Irena Šumi

Ali je družboslovje v času neoliberalnega gospostva sploh (še) lahko etično početje?

Mirjana N. Ule

Pravica do humanega zaključevanja življenja: znanstvene in etične dileme

Sašo Dolenc

Raziskave možganov, svobodna volja in etika

Dušan Nolimal, Sean Ivan Nolimal †

Vloga oporekanja in žvižgaštva skozi prizmo temeljnih konceptov