Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 10 14

PROBLEMI IN DILEME SODOBNE ZNANOSTI

UVODNIK

Emica Antončič

Kam in kako z znanstvenim založništvom?

UVOD V TEMO

O problemih in dilemah sodobne znanosti

POGOVOR

Franci Demšar

»Znanost potrebuje mir in avtonomijo.«

RAZPRAVE

Franc Mali

Nekatere dileme in vprašanja o vodenju znanstvene politike v majhnih znanstvenih skupnostih: primer Slovenije

Andrej Šorgo

Obravnave družbeno-znanstvenih tem: med znanostjo in obrekovanjem

Sašo Dolenc

Etična zaveza znanosti

Maja Žorga Dulmin, Nejc Žorga Dulmin

O pomembnosti znanstvene pismenosti in kritičnega razmišljanja, ambivalentnem odnosu dela javnosti do znanosti in vlogi vseživljenjskega učenja

Toni Pustovrh

Tehnološko preoblikovanje človeka, narave in družbe: tehnološka konvergenca, krepitev človeka ter odgovorno raziskovanje in inoviranje

Marija Bešter - Rogač

Kariere z ovirami – ženske v znanosti

Tibor Rutar

Realistična kritika postmodernizma in pozitivizma

Matija Potočnik Pribošič

Spoznanje, verjetje in Jupitrove lune

Andrej Ule

O prenosu znanstvenega v tehniško znanje

DETEKTORJA

O položaju mladih znanstvenikov

Inovativne odprte tehnologije

POROČILO

József Györkös

Izkušnje iz delovanja Svetovalnega foruma pri Evropski komisiji za raziskave in inovacije na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij

POVZETEK