Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 10 11

UVODNIK

Matic Majcen:

Slovenski film 2.0

POGOVOR

Alenka Pirjevec:

»Lutkin izraz je gib.«

TEMA – KAJ SE DOGAJA Z LUTKOVNIM GLEDALIŠČEM?
Temi o lutkah na pot

Nika Arhar

Lutka med ritualom, otroško igro in gledališčem

Pia Brezavšček

Telo in njegov dvojnik – lutka

Jasmina Založnik

Lutka med življenjem in smrtjo, nepovratnost mrtve lutke

Katja Čičigoj

Spletni aktivistični performans: lutke o lutkah

Anja Bajda

Širitve polja lutkovnega gledališča

Anja Bunderla

Modernizacija in ludizem v slovenskem lutkarstvu šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja

Anita Volčanjšek

Kralj Matjaž in Alenčica ter Mlada Breda v iskanju lutkovnosti živega sveta

Ostanki drugih civilizacij v rokah Silvana Omerzuja

BRANJE

BRANJE

Tomo Podstenšek

Vdovec

Dekle iz nebes

Preobrazba Ivana Megliča

Lucija Mlinarič

Pesmi

Milan Petek Levokov

Varuh Trnuljčice

KULTURNA DIAGNOZA
/KNJIGI

Nataša Kovšca

Zgodba osrednje domače galerije

Cvetka Bevc

Od kroga do preobrazb

/RAZSTAVA

Tanja Tolar

Inovativno slikarstvo Jana Gossaerta

POVZETEK