Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 1-2 2018

UVODNIK

Primož Jesenko

O nenapisani knjigi proizvajanja občinstva

POGOVOR

Ludvik Pandur:

“Ne smem biti krivičen; bil sem dobro sprejet, tudi moja slikarska govorica, a sem vedno bolj ugotavljal, da sem nekakšen volk samotar.”

TEMA
GLEDALIŠČE OSEB Z OVIRAMI

UVOD V TEMO

Amelia Kraigher

Gledališče oseb z ovirami

Zala Dobovšek

Od politične nekorektnosti do glorifikacije

Ana Obreza

Videti in slišati – biti viden in biti slišan

Sandra Jenko

Dostopnost uprizoritvene umetnosti senzorno oviranim obiskovalcem

Zala Dobovšek

Spominjati se pozabe

Nika Arhar

Nelagodje, navdušenje in politična korektnost

PREPOVEDANI POLOŽAJ

Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP

JEZIKOVNI KOT

Emica Antončič

Poslušanje Andreja Stareta

KULTURNA DIAGNOZA
KNJIGI

Mojca Pišek

In roman leta tudi

Kaja Kraner

Disciplinirana umetnost in umetnost kot sredstvo discipliniranja

RAZSTAVA

Nataša Kovšca

Zadetek v črno

SCENSKA UMETNOST

Nataša Berce

Čutno zaznavanje sopostavljenih odrskih elementov

Blaž Gselman

Izvirnen domač dramski tekst in njegovo uprizarjanje

Blaž Gselman

Vrnitev k tekstu in igri

Blaž Gselman

Ugledati Drugega

Blaž Gselman

Humor, ki nam pomaga preživeti v hudih časih

Blaž Gselman

Razpiranje gledališke strukture

Blaž Lukan

Pr(a)va beseda

POVZETEK