Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 1-2 2015

UVODNIK

Matic Majcen

Doseg dokumentarnega filma

TEMA
GLEDALIŠČE UPORA

/ UVOD

Aldo Milohnić:

Gledališče upora

/ POGOVOR

Aleksander Valič, Ivanka Mežan in Zora Konjajev:

"V tistih hudih časih je kultura prinašala žarek upanja."

/ RAZPRAVE

Miklavž Komelj

Kje so meje, pregrade za partizansko gledališče?

Aleš Gabrič

Upornost in odpornost slovenskega teatra med 2. svetovno vojno

Gašper Troha

Gledališče upora ali gledališče upornikov?

Aldo Milohnić

O dveh sunkih veselega vetra partizanskega gledališča in o "veliki uganki partizanske scene"

Nadja Zgonik

Od partizanskega mitinga do akcije

Gal Kirn

Partizanski film: od "filma z drugimi sredstvi" do filmskih dokumentov NOB

Goran Sergej Pristaš

Ne želim sodelovati pri vašem delu, če moram plesati

Nikolai Jeffs

Možnosti anarhističnih teatrov: Emma Goldman in drame njenega časa

Zala Dobovšek

Gledališče "za ceno življenja" v obleganem Sarajevu

Blaž Lukan

Kolenovanje: mehkoteroristični performans Marka Breclja

Miško Šuvaković

Soudeležba in kompleksnost: teater upora/upor teatru

Barbara Orel

O (ne)moči umetniške geste upora

KULTURNA DIAGNOZA
/ GLEDALIŠČE

Nenad Jelesijević

Come to Yugoslavia!

// PREDZADNJA REPLIKA

Blaž Lukan

Rac-gesta

/ FILMI

Tina Poglajen

Kolonializem in upor v dokumentarnih filmih V suženjstvo zakleti in Kako sem našel Felo Kutija

Žiga Brdnik

Temne plati uspeha

Ana Šturm

Ženska zgodba

Bojana Bregar

Subverzivni konformizem Primernega vedenja

/ KNJIGI

Matic Majcen

Večno sonce nacionalističnega uma

Matic Majcen

Obramba pred svetom in časom

POVZETEK