Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 1-2 14

UVODNIK

Matic Majcen

Vzporedni svet

POGOVOR

Tomo Podstenšek:

»Kot bi rekel Freud, tudi cigara je včasih samo cigara in nič drugega.«

TEMA – GLEDALIŠČE, UPRIZORITVENE PRAKSE, TEORIJA

Gledališče, uprizoritvene prakse in teorija – danes

Tomaž Toporišič

Kako ujeti neujemljive forme umetnosti uprizarjanja?

Barbara Orel

Performans in scenske umetnosti: razvoj pojmov v slovenski terminologiji

Maja Murnik

Uprizoritvene umetnosti v dispozitivu tehnologij: telo in novomedijski performans

Blaž Lukan

Novi performans: poskus opisa

Andreja Kopač

Performans kot »obrnjena forma«

Primož Jesenko

Ujeti pravi hip za poimenovanje: Kaj se je zgodilo z besedo »eksperiment« in s pojmom »eksperimentalno«?

Bogomila Kravos

V iskanju ovrednotenja in prevrednotenja specifike

Krištof Jacek Kozak

Tragedija kot pozicijski vektor novega sveta

KULTURNA DIAGNOZA
/FILMI

Nenad Jelesijević

Kapitalizem v filmu, film v kapitalizmu: odpiranje možnosti odprave hierarhij

Ana Šturm

Film-življenje

Bojana Bregar

Rojstvo in ne-smrt romantične ljubezni

/KNJIGE

Matic Majcen

Iluzije identitete

Marko Golja

Manjkava bravura

Robi Šabec

Alternativni koncepti

/GLEDALIŠČE/PREDZADNJA REPLIKA

Blaž Lukan

Dve svobodi

POVZETEK