Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 1-2 13

POVZETEK

UVODNIK

Matic Majcen

Kapital in intelektualni konformizem

POGOVOR

Damir Zlatar Frey:

»Prostore nam je odpirala kvaliteta, ki so jo prepoznali v našem delu.«

TEMA – DRAMATURGIJA

Diana Koloini

Dvaindvajset misli …

Synne K. Behrndt

Nekaj vprašanj o dramaturgiji in njeni uporabnosti

Magnus Florin

Nekaj razmišljanj o dramaturgiji in dramaturgih

Tatjana Ažman

Dramaturgija kot praksa gledališkega procesa

Shelley Orr

Dramaturgija v ZDA

Ursula Werdenberg

Dramaturgija za mestna in državna gledališča: izziv med realnostjo in vizijo

Regine Elzenheimer

Glasbenogledališka dramaturgija po postdramski spremembi paradigme

Tomaž Toporišič

Singularnost in mnoštvo. Za emancipirano dramaturgijo

BRANJE

Tomaž Šalamun

Mihael je naš!

Alan McMonagle

Ranjeni deček

David Bedrač

Metafizična brbljanja

Peter Rezman

Na robu mesta

KULTURNA DIAGNOZA
/RAZSTAVE

Tanja Tolar

Yo, Picasso ali kako Jaz postane Umetnik

Tanja Tolar

Lepota kot sredstvo življenja in miru

Nataša Kovšca

Ogledalo našega vsakdana

/FILMA

Tisa Vrečko

Ko šibrovko napolni Thomas Vinterberg

Tereza Tomažič

Kam gredo živi/preživeli?

/KNJIGI

Matic Majcen

Poglobljen pregled teorij naroda in nacionalizma

Matic Majcen

Postjugoslovanski film: slog in ideologija