Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 1-2 11

UVODNIK

Primož Jesenko

V iskanju injekcije zoper nemoč nove drame

POGOVOR

Draga Ahačič:

»Danes se k sreči vse bolj kaže, da se v svojih osnovnih strokovnih in načelnih stališčih nisem kaj dosti motila.«

TEMA

LGBT film

Uvod v temo

Vesna Vravnik

(De/re)konstrukcija lezbične želje v filmu

Maja Pan

Kraljev klinček ali pravljični gambit z lezbično junakinjo

Iva Jevtić

Transgresija in sveto: seksualnost, nasilje in odrešitev v filmih Demoni (1971) in Huda sramota (2004)

Luka Pieri

ViKtor/Viktorija … ali Kar hočete

Suzana Tratnik

»Z naturizmom v bodočnost«

Ana M. Sobočan

Pogled in uvid

BRANJE

Mojca Ramšak

Tri zgodbe

Alenka Jovanovski

Kako govoriti

Jerzy Pilch

Trpeče mesto

Seznam prešuštnic

Jurij Hudolin

Playboy

KULTURNA DIAGNOZA
/FILM

Katja Čičigoj

Ko nasilje ni več spektakel

Leonora Flis

Evropski Woody Allen – vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa

/KNJIGE

Nataša Kovšca

Kdo je avtor?

Robi Šabec

Kriminalka s Krasa

Mojca Puncer

Refleksije o ospoljenem telesu: potencialnosti telesnih politik

/GLEDALIŠČE

Ana Perne

Slišnost Ibsenovega glasu

POVZETEK