Logotip Založbe Aristej
Dialogi - aktualna številka

Dialogi 1-2 10

UVODNIK

Emica Antončič

Feminizem v praksi

POGOVOR

Darko Golija:

»Maribor potrebuje svetovljansko elito.«

RAZPRAVA

Janez Vrečko

Svetlobno-prostorska modulacija konsov in Moholy-Nagy

TEMA – V ALTERNATIVI NEOLIBERALIZMA
Ciril Oberstar, Karolina Babič, Peter Kuralt

Uvod v tematski sklop

1. V gospodarsko praktični alternativi

Karolina Babič

Tretji sektor
Novo zaposlovanje proti gospodarski rasti brez zaposlovanja

Marjan Urbanč, Goran Lukič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)

Od delavskega samoupravljanja do soupravljanja – v prostoru med miti in realnostjo; med aktivnostjo in pasivnostjo

Boštjan Nedoh

Upravljanje skupnega kot paradigma prihodnosti?

Marjana Kos

Denar in komplementarne valute

Časovna banka kot korektura prevladujoče oblike menjave

2. V etični alternativi

Nastja Sušec

Kako povečati moralo oglaševalcev?

Peter Kuralt

Tatovi besed – etična pomenljivost oglaševalskih dejavnosti v slovenskem prostoru

3. Etični kodeksi

Martin Brumec

Etični kodeksi in pravo

Matic Kumer

Etični kodeksi združenj stanov in dejavnosti

Nikolina Gregurec

Uporaba formaliziranih standardov moralnega ravnanja

Karolina Babič

Analiza in interpretacija rezultatov pilotske statistične raziskave o obstoju etičnih kodeksov in drugih podobnih kodeksov ali notranjih aktov pri poslovnih subjektih v Sloveniji

Branje

Milan Vincetič

Teslova purpurna ploščica

David Bedrač

Pesmi

Tomaž Mahkovic

Bukov svet

Polona Škrinjar

Lojzika

KULTURNA DIAGNOZA/KNJIGE

Marko Golja

Demonov neskončno, kurb nekaj, angelov pa kvečjemu za vzorec

Matjaž Drev

Norčije narkomanije

Robi Šabec

Demistifikacija domovine

Mojca Puncer

Teoretski razgledi po umetnosti modernizma: med estetiko in politiko

/FILM

Nina Cvar

Schrödingerjeva mačka kot rešitev enigmatičnosti novega filma bratov Coen Zresni se

/GLEDALIŠČE

Ana Perne

Hamlet kot igra v igri

Ana Perne

Barčici – obe za punčke

DETEKTOR

Film v slovenski šoli

ESEJ

Janez Strehovec

Širitev scene: dvori nakupov in pohajkovanja

Povzetek